The briefly information of Money Expo 2005

"ในปี 2548 วารสารการเงินธนาคาร จึงร่วมมือกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงาน มหกรรมการเงิน ครั้งที่ 5 ขึ้น ระหว่างวันที่ 19- 22 พฤษภาคม 2548 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด อนาคตที่สดใส Brighter Future "

มันมาถึงเหตุการณ์นี้แล้ว ในวันนี้

นี่เป็นคำโฆษณา และบอกเหตุการณ์คร่าวๆนะครับ

  สำหรับ Theme หรือ แนวคิดหลักในการจัดงาน MONEY EXPO จะเปลี่ยนไปทุกปีตามเนื้อหางานที่เปลี่ยนไป เริ่มตั้งแต่ปี 2546 แนวคิดของงานคือ ฝันที่เป็นจริง และตามมาด้วย เติมเต็มให้ชีวิต ในปี 2547 และในปี 2548 นี้ เป็นการต่อยอดไปสู่ อนาคตที่สดใส ซึ่งถ้าผู้ชมงาน มีการใช้บริการของสถาบันการเงินในงานนี้ทุกปี ก็จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิต และอนาคตที่สดใสขึ้นกว่าเดิม

ภายใต้แนวคิด อนาคตที่สดใส Brighter Future ในปี 2548 นี้ งาน MONEY EXPO 2005 จะแบ่งเนื้อหางานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส ่วนแรก เป็นเนื้อที่ใน Plenary Hall 1-3 นอกจากจะเน้นเรื่อง สินเชื่อบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อที่อยู่อาศัย กองทุนรวม โบรกเกอร์ บริษัทประกันชีวิตประกันภัยแล้ว ปี 2548 นี้ จะเน้นในเรื่อง สินเชื่อ SMEs ที่กำลังมาแรงจากนโยบายรัฐบาลอีกด้วย ส่วนโซน A ในห้องบอลรูม และ ห้อง Meeting Room 1-4 ยังคงเป็นสัดส่วนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการให้ความรู้ด้านตลาดทุน แก่นักลงทุนเช่นเดิม

ส่วนที่สอง บริเวณโซน C ชั้นบนและชั้นล่าง จะเนรมิตให้เป็นโซนของ คุณภาพชีวิต เพื่อ อนาคตที่สดใส จะเป็น โซนขายสินค้ามียี่ห้อ หรือ แบรนด์เนม ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในบ้าน เช่น น้ำหอม เครื่องสำอาง เครื่องประดับอัญมณีเพชรพลอย เสื้อผ้ายี่ห้อดัง นาฬิกาหรู โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าไฮเอนด์ เช่น โทรทัศน์จอแบน ตู้เย็นขนาดใหญ่ เครื่องครัวจากต่างประเทศ เป็นต้น สินค้าทุกชนิดที่ขายในโซนนี้ จะต้อง ซื้อผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายเป็นเงินสด ถ้าไม่มีบัตรเครดิต สามารถจะเข้าไปขอบัตรใหม่ใน Plenary Hall ได้ โดยผู้ซื้อจะได้รับเงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นรายเดือนผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 3-12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผู้ซื้อจะได้ประโยขน์ในการประหยัดดอกเบี้ยจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต

จากแนวคิดนี้ จะทำให้งาน MONEY EXPO 2005 : Brighter Future เป็น งานมหกรรมการเงินที่ครบวงจรที่สุด ตั้งแต่ ตลาดเงิน ตลาดทุน ตลาด SMEs ไปจนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เกี่ยวข้องกับเงิน งานเดียวสามารถสร้างอนาคตที่สดใสไปได้ตลอดชีวิต

วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์

1. เพื่อเป็น สื่อกลาง ระหว่างธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุนรวม บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย บริษัทอสังหาริมทรัพย์ และ บริษัททั่วไป ที่มีธุรกรรมทางการเงินเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจำวันของประชาชน มีโอกาสเข้าถึงประชาชนผู้บริโภคที่เป็น ลูกค้ารายย่อย กว่า 600,000 คนที่มาชมงานได้โดยตรง ขณะเดียวกันประชาชนผู้บริโภครายย่อย ก็มีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงินได้โดยตรงด้วย

2. เ พื่อเป็น สื่อกลาง ระหว่างธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงิน ในการให้บริการทางการเงินกับกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุน SMEs ให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต

3. เ พื่อเปิดโอกาสให้สถาบันการเงินต่างๆ ที่เข้าร่วมงานได้ สร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของสถาบันต่อลูกค้ารายย่อย อันจะช่วยสร้าง ความพึงพอใจ ให้กับลูกค้ารายย่อย ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในองค์กรและบริการของสถาบันการเงินและบริษัท ที่เข้าร่วมงาน ซึ่งจะนำไปสู่การเป็นลูกค้าถาวรในอนาคต

4. เ พื่อให้พนักงานขององค์กรที่เข้าร่วมงานทั้งธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และบริษัทประกัน เกิดความรู้สึกกระตือรือร้นในด้าน การแข่งขัน โดยมีลูกค้าเป็นผู้เลือก อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเอง

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย

1.ก ารจัดแสดงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต ในบริเวณ Plenary Hall 1-3

2.การจัดแสดงนิทรรศการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน ในบริเวณ Hall A

3. การจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ หรือแบรนด์เนม เพื่อความสุขในชีวิตประจำวันผ่านบัตรเครดิต โดยมีเงื่อนไขการชำระผ่อนเป็นรายเดือนผ่านบัตรเครดิต ตั้งแต่ 3-12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ บริเวณโซน C ชั้น 1 และชั้น 2

4.การจัดสัมมนาเชิงวิชาการทางด้านการเงิน และ การลงทุน โดยผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากหลากหลายอาชีพ ในห้อง Ballroom

5. การจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม, การจัดกิจกรรมทางด้านการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ E-Investment และการจัดสัมมนาย่อยในเรื่องสินค้าและบริการใหม่ๆ ทางด้านตลาดทุน ในห้อง Meeting Room 1-4

=============================================

ดูจากตารางแล้วมี seminar น่าเข้าเยอะมาก

ดูใน blog ก่อนหน้านี้

Advertisements

About hyperglycimia

PONG... me as the pong
This entry was posted in Organizations. Bookmark the permalink.

One Response to The briefly information of Money Expo 2005

  1. NuvO says:

    Zone C Zone C Zone C

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s