Fortune teller: Believe or Leave it

 

ความเชื่อ หรือ งมงาย ไม่ใช่สิ่งที่แตกต่างกันมากนัก เราอยู่ในสังคมที่ถูกทำให้เชื่อ ในสิ่งที่พิสูจน์ได้ และพิสูจน์ไม่ได้ เหตุผลร้อยแปดสามารถสรรหามาอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างได้ super natural ปรากฎการณ์เหนือธรรมชาติ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนหากจะกล่าวอ้างถึงความงมงาย……..

 

เมื่อไม่รู้ที่มา เมื่อไม่เห็นที่ไป มนุษย์ย่อมหาที่พึ่ง เป็นเหตุแห่งที่มาของศาสนา ในเวลาเดียวกัน ผู้รู้ก็ย่อมเป็นที่ต้องการในแถลงไขความข้องใจทั้งปวง และความอ่อนแอในใจคน ถูกชักพาไปตามความเชื่อของคนหมู่หนึ่ง หมอดู เป็นที่พึ่งในครานี้

 

สถิติ และความหน้าจะเป็น คือคณิตศาสตร์ ที่ชัดเจนในการอธิบายที่มาของคำพยากรณ์ทั้งหลายทั้งปวงของผู้ประกอบอาชีพหมอดู

 

การวิเคราะห์ การอ่านท่าที ก็คือรัฐศาสตร์ ที่ใช้ในการอธิบายวิธีการพูด ลักษณะท่าทาง และความเชื่อมั่น ในการจูงใจของบรรดาหมอดู ประสบการณ์สูง

 

การใช้จังหวะ ที่จะพูด ก็คือศิลปศาสตร์ ในการดึงความสนใจ และมองหาช่องโหว่วของท่าทาง และดึงความไม่สบายใจให้ออกมา ของหมอดู

 

การลำดับเหตุการณ์ และการพูดถึงปัญหา เป็นจิตวิทยา ในการโน้วน้าว และสร้างท่าทีให้คล้อยตามของหมอดู

 

การยกตัวอย่างของการวิเคราะห์ความหมายจากปัญหาและคำพูด เป็นวิทยาศาสตร์ ในการวิเคราะห์ ในการอิงกับตรรกะและความรู้ที่มีของหมอดู ในการทำให้ยอมรับ

 

…..

 

ศาสตร์หลากหลาย อันประกอบกันเป็นหมอดู …

 

ไม่แปลกใจที่บรรดาหมอดูทั้งหลายที่โด่งดัง ล้วนเป็นคนฉลาด ล้วนเป็นศิลปิน และเป็นคนที่มีอิทธิพล

 

…..

 

ไม่ว่า เค้าคนนั้นจะเป็นอย่างไร แต่ในสังคมไทย เค้าคนนั้น ก็เป็นผู้ที่มีอิทธิพลในระดับหนึ่งต่อการตัดสินใจ ของคนกลุ่มหนึ่ง

 

เชื่อหรือไม่ …. ถูกกำหนดไว้โดยชะตา ??

Advertisements

About hyperglycimia

PONG... me as the pong
This entry was posted in Philosophy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s