ทำไมฉันมีนิ้วหัวแม่เท้านิ้วเดียว

 
ขาสองข้าง เท้าสองข้าง นื้วเท้า 10 นื้ว
 
ทุกอย่างเป็นจำนวนสมมาตรเสมอ
สิ่งที่ด้านซ้ายมี ด้านขวาก็ต้องมี
เท้าซ้ายมีนิ้วเท้า 5 นิ้ว นิ้วหัวแม่เท้า นิ้วชี้ นิ้วกลาง นื้วนาง นื้วก้อย
เท้าขวาก็มีนิ้วเท้าเท่ากันคือ 5 นื้ว
 
แต่แปลกที่นิ้วมือกับนิ้วเท้า มีชื่อเรียกนิ้ว 4 นิ้วในแต่ละข้างร่วมกัน
ที่มือใช้ นิ้วชี้ นื้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย
ที่เท้าก็ใช้ นิ้วชี้ นื้วกลาง นิ้วนาง นิ้วก้อย เหมือนกัน
 
ทำไม?
 
แต่แล้วนิ้วหัวแม่มือ ก็มีชื่อแตกต่างกับนิ้วหัวแม่เท้า
นิ้วหัวแม่เท้า เป็นจุดสร้างความสมดุลย์ประมาณ 1 ใน 4 ของร่างกาย
แต่นิ้วหัวแม่มือ ช่วยในการหยิบจับประมาณ 2 ใน 3 ของการหยิบจับทั้งหมดของชีวิต
เมื่อมีความสำคัญกับร่างกายในระดับ significant มันจึงมีชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ หรือ?
 
ทำไมเราไม่ใส่ใจนิ้วอื่นๆ ที่มีความสำคัญกับร่างกายด้วย?
ถ้าเราให้นิ้วมือ เป็นจุดเด่น
ทำไมเราไม่เรียก นิ้วเท้าว่า นิ้วชี้เท้า นิ้วกลางเท้า นิ้วนางเท้า และ นิ้วก้อยเท้า
เรียกซ้ำกันทำไมนะ แสดงว่าเมื่อก่อนเราไม่เคยสนใจการมีตัวตนของนิ้วเท้าที่เหลือเลยหรือ?
 
                       คนเรานี่ก็แปลก สนใจแต่สิ่งที่ให้ประโยชน์ ที่มีผลประโยชน์กับตัวเอง
                     แม้ว่าสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย แต่เมื่อมีประโยชน์น้อย
                   หรือ รับรู้ถึงประโยชน์ไม่มากนัก คนเรามันไม่ค่อยใส่ใจ
 
         อย่างอวัยวะชื่อ vermiform appendix ที่อยู่ติดกับ
            ลำไส้และกระเพาะ คนไทยก็เรียกว่าเป็นติ่งของไส้
               หรือไส้ติ่ง ไม่แม้แต่จะใส่ใจตั้งชื่อให้ มันอยู่ในร่างกายแท้ๆ
 
———
 
สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ก็ไม่สนใจ
แต่ถ้ามีประโยชน์ก็จะสนใจ
 
…แล้ว….
 
ถ้าเรามีสิ่งชนิดเดียวกันเหมือนๆกัน
และมีประโยชน์เหมือนกัน ด้วยกันทั้งสองอัน
 
เราจะยังคงเรียกมันเหมือนกันมั้ย?
 
…อาจจะอธิบายไว้ไม่ชัด…
 
เอาว่า สมมุติ เรามีหัวแม่เท้าหนึ่งนิ้ว
แล้ววันหนึ่ง มันงอกมาอีกหนึ่งนิ้ว
ทำหน้าที่ช่วยพยุงร่างกาย
และช่วยให้เราจัดการความสมดุลย์ของร่างกายได้ดีขึ้น
เราจะเรียกมันว่าอะไร
 
นิ้วหัว(สอง)แม่เท้า หรือ?
 
———-
 
นิ้วหัวแม่เท้าของฉันมีขนาดใหญ่
ไม่เรียวแหลมเหมือนของน้องสาว
นิ้วหัวแม่เท้าของฉันคงจะต้องการพื้นที่ผิวสัมผัสมาก เพื่อช่วยรักษาสมดุล
เพื่อช่วยให้ร่างกายของฉันมีความสมดุลย์จากกิจกรรมจำนวนมากที่ฉันทำในแต่ละวัน
อาจจะช่วยให้การเดินทางของฉันราบรื่นมากกว่าที่น้องสาวฉันจะประสบเมื่อเดินทางเท่ากัน
 
ฉันตั้งข้อสงสัยว่า ในเมื่อมันต้องรับบทหนักอย่างนั้น
ทำไมมันไม่แตกตัวออกมาอีกอัน
การมีหัวแม่เท้าสองอัน มันอาจจะทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการมีหัวแม่เท้าอันเดียวใหญ่
 
—Synergy—
 
หัวแม่เท้าของฉันยังปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลของร่างกาย
ปรับตัวโดยการขยายขนาดของตัวเองเพื่อเพิ่มผิวสัมผัส
แต่หัวใจฉัน ทำไมมันไม่สามารถปรับตัวได้นะ?
มันไม่พองตัว หรือไม่หดลง
ไม่ยืดหยุ่น พอที่จะหายเหงา…
 
มันก็ต้องการใครสักคน มาดูแล (อย่างห่วงใยจริงๆ)
…..
Advertisements

About hyperglycimia

PONG... me as the pong
This entry was posted in Philosophy. Bookmark the permalink.

8 Responses to ทำไมฉันมีนิ้วหัวแม่เท้านิ้วเดียว

 1. N♥n says:

  -*- อะนะพี่ปอง 5555
   
  หัวแม่เท้าเลยเรอะ แปลก ๆ
   
  นุ่นว่าเปรียบหัวแม่เท้าเป็นหัวใจรึเปล่าจ้ะ ^^
   
  เอาน่า เหงามีอยู่กะทุกคน นุ่นอะเป็นบ่อย มาๆหายๆ 555 -*-

 2. N♥n says:

  รักษาสุขภาพด้วยนะจ้ะ
   
  ตอนนี้นุ่นวุ่นวายกะตัวจบและการบ้านมากมายยยย
   
  14ก้อจะสอบแว้วววววววววว บ่นๆๆๆๆๆๆ -*- เช่นเคย
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  มีความสุขนะคร้าบบบ ^^
   

 3. SiMpLe says:

   
  บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด น ะ . . ว่ า อ วั ย ว ะ ใ น ร่ า ง ก ายที่ มี  2  ชิ้ นจ ะ อ ยู่ ซ้ า ย – ข ว า อ ย่ า ง แ ข น , ข า , ลู ก ก ะ ต า ทำ น อ ง นั้ น . .แ ล้ ว ที่ มี ชิ้ น เ ดี ย ว . . ก็ แ ส ด ง ค ว า ม โ ด ด ข องมั นอ ย่ า ง จ มู ก , ส ะ ดื อ ก็ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง . . ป ร ะ มา ณนั้ น
     แ ล้ ว ทำ ไ ม . . หั ว ใ จ ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย ล่ ะ ? ?บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด ว่ า . . ที่ เ ป็ น งั้ น ก็ เ พ ร า ะใ ค ร บ า ง ค น อ ย า ก เ ตื อ น ใ ห้ เ ร า รู้ ว่ า . .หั ว ใ จ เ ร า ไ ม่ ห นั ก แ น่ น พ อ จ ะ อ ยู่ ต ร ง ก ล างแ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ม า ก พ อ จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ด้ ว ย เ หมือ น กั น
   
  ที่มา FW:mail จ้า
  —–
  ปัจจิมลิขิต : ยังแอบคาใจ เรื่องพระ Capuchin เลยลอง Search ๆ ดู  เจอะแต่ น้องลิง Capuchin แทนพี่บาทหลวง  Capuchin
  ปัจจิมลิขิต (อีกที) : ถ้า Comment มัน ขึ้น หลาย ๆ อัน ก็ ขออภัย ล่วงหน้านะค่ะ  แต่ กดครั้งเดียวจิง ๆ

 4. SiMpLe says:

   
  บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด น ะ . . ว่ า อ วั ย ว ะ ใ น ร่ า ง ก ายที่ มี  2  ชิ้ นจ ะ อ ยู่ ซ้ า ย – ข ว า อ ย่ า ง แ ข น , ข า , ลู ก ก ะ ต า ทำ น อ ง นั้ น . .แ ล้ ว ที่ มี ชิ้ น เ ดี ย ว . . ก็ แ ส ด ง ค ว า ม โ ด ด ข องมั นอ ย่ า ง จ มู ก , ส ะ ดื อ ก็ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง . . ป ร ะ มา ณนั้ น
     แ ล้ ว ทำ ไ ม . . หั ว ใ จ ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย ล่ ะ ? ?บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด ว่ า . . ที่ เ ป็ น งั้ น ก็ เ พ ร า ะใ ค ร บ า ง ค น อ ย า ก เ ตื อ น ใ ห้ เ ร า รู้ ว่ า . .หั ว ใ จ เ ร า ไ ม่ ห นั ก แ น่ น พ อ จ ะ อ ยู่ ต ร ง ก ล างแ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ม า ก พ อ จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ด้ ว ย เ หมือ น กั น
   
  ที่มา FW:mail จ้า
  —–
  ปัจจิมลิขิต : ยังแอบคาใจ เรื่องพระ Capuchin เลยลอง Search ๆ ดู  เจอะแต่ น้องลิง Capuchin แทนพี่บาทหลวง  Capuchin
  ปัจจิมลิขิต (อีกที) : ถ้า Comment มัน ขึ้น หลาย ๆ อัน ก็ ขออภัย ล่วงหน้านะค่ะ  แต่ กดครั้งเดียวจิง ๆ

 5. SiMpLe says:

   
  บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด น ะ . . ว่ า อ วั ย ว ะ ใ น ร่ า ง ก ายที่ มี  2  ชิ้ นจ ะ อ ยู่ ซ้ า ย – ข ว า อ ย่ า ง แ ข น , ข า , ลู ก ก ะ ต า ทำ น อ ง นั้ น . .แ ล้ ว ที่ มี ชิ้ น เ ดี ย ว . . ก็ แ ส ด ง ค ว า ม โ ด ด ข องมั นอ ย่ า ง จ มู ก , ส ะ ดื อ ก็ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง . . ป ร ะ มา ณนั้ น
     แ ล้ ว ทำ ไ ม . . หั ว ใ จ ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย ล่ ะ ? ?บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด ว่ า . . ที่ เ ป็ น งั้ น ก็ เ พ ร า ะใ ค ร บ า ง ค น อ ย า ก เ ตื อ น ใ ห้ เ ร า รู้ ว่ า . .หั ว ใ จ เ ร า ไ ม่ ห นั ก แ น่ น พ อ จ ะ อ ยู่ ต ร ง ก ล างแ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ม า ก พ อ จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ด้ ว ย เ หมือ น กั น
   
  ที่มา FW:mail จ้า
  —–
  ปัจจิมลิขิต : ยังแอบคาใจ เรื่องพระ Capuchin เลยลอง Search ๆ ดู  เจอะแต่ น้องลิง Capuchin แทนพี่บาทหลวง  Capuchin
  ปัจจิมลิขิต (อีกที) : ถ้า Comment มัน ขึ้น หลาย ๆ อัน ก็ ขออภัย ล่วงหน้านะค่ะ  แต่ กดครั้งเดียวจิง ๆ

 6. SiMpLe says:

   
  บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด น ะ . . ว่ า อ วั ย ว ะ ใ น ร่ า ง ก ายที่ มี  2  ชิ้ นจ ะ อ ยู่ ซ้ า ย – ข ว า อ ย่ า ง แ ข น , ข า , ลู ก ก ะ ต า ทำ น อ ง นั้ น . .แ ล้ ว ที่ มี ชิ้ น เ ดี ย ว . . ก็ แ ส ด ง ค ว า ม โ ด ด ข องมั นอ ย่ า ง จ มู ก , ส ะ ดื อ ก็ อ ยู่ ต ร ง ก ล า ง . . ป ร ะ มา ณนั้ น
     แ ล้ ว ทำ ไ ม . . หั ว ใ จ ถึ ง เ อี ย ง ซ้ า ย ล่ ะ ? ?บ า ง ที เ ร า ก็ คิ ด ว่ า . . ที่ เ ป็ น งั้ น ก็ เ พ ร า ะใ ค ร บ า ง ค น อ ย า ก เ ตื อ น ใ ห้ เ ร า รู้ ว่ า . .หั ว ใ จ เ ร า ไ ม่ ห นั ก แ น่ น พ อ จ ะ อ ยู่ ต ร ง ก ล างแ ล้ ว ก็ ไ ม่ มี ม า ก พ อ จ ะ แ บ่ ง เ ป็ น ส อ ง ด้ ว ย เ หมือ น กั น
   
  ที่มา FW:mail จ้า
  —–
  ปัจจิมลิขิต : ยังแอบคาใจ เรื่องพระ Capuchin เลยลอง Search ๆ ดู  เจอะแต่ น้องลิง Capuchin แทนพี่บาทหลวง  Capuchin
  ปัจจิมลิขิต (อีกที) : ถ้า Comment มัน ขึ้น หลาย ๆ อัน ก็ ขออภัย ล่วงหน้านะค่ะ  แต่ กดครั้งเดียวจิง ๆ

 7. Fern says:

  คิดแบบแนวๆ

 8. Fern says:

  คิดแบบแนวๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s